02553827899

(Đăng lúc: 18/06/2020 08:45:59 AM)
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn một số nội dung của Chỉ thị 35/CT-TW; Sau thành công của các Đại hội Chi bộ trong Đảng bộ vừa qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội được tiến hành trong hai ngày, phiên trù bị diễn ra vào chiều ngày 15/6/2020 và phiên chính thức bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 16/6/2020.

          Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Trập  (UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); lãnh đạo các Phòng, Ban và cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Báy (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế); đồng chí Lê Cao Tuấn (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh); đồng chí Nguyễn Thị Đô - UVBCH Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.

         Trước đó, tại phiên trù bị ngày 15/6/2020, Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 05 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 02 đồng chí, thông qua nội quy, quy chế, chương trình làm việc của đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng thời, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp, thảo luận các văn kiện của cấp trên. 

         Đánh giá chung, việc lãnh đạo Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện nhiệm kỳ 2015-2020 và cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đề ra đều đạt và vượt. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được thực hiện tốt. Quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng bộ BV lần thứ XIV đã được cụ thể hóa và thực hiện kịp thời, đạt được kết quả tốt. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng. Hầu hêt đảng viên đều kiên định lập trường tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng và tin tưởng vào sự thành công của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đảng viên là cán bộ chủ chốt các cấp đã đạt được kết quả tốt. Việc lãnh đạo công tác tổ chức và xây dựng Đảng được chú trọng và đẩy mạnh. Tư tưởng chính trị của đảng viên được củng cố và tăng cường. Công tác quy hoạch cấp ủy được tiến hành cơ bản đạt mục đích, yêu cầu. Nội dung sinh hoạt chi bộ có những đổi mới nhất định; nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình được tôn trọng và phát huy. Công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên đạt kết quả. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng ủy quan tâm thực hiện đúng quy định. Việc lãnh đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi ủy đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ Bệnh viện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

         Bên cạnh những thành tích đã đạt được cũng còn tồn tại những hạn chế. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng nhưng có lúc chưa phù hợp với đặc điểm tình hình Đảng bộ Bệnh viện và chưa kịp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Một số chi ủy trực thuộc thực hiện chưa tốt các nội dung, yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong điều kiện và tình hình mới. Việc kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước chưa được vận dụng và thực hiện đúng mức. Năng lực của một số cấp ủy và đảng viên chưa được phát huy đúng mức. Ý thức tự giác, tính nêu gương của một số ít đảng viên chưa cao. Do yêu cầu công việc ngày càng cao, lượng bệnh nhân đông, bị quá tải nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Một số bệnh nhân và người nhà không hợp tác, đối xử chưa đúng mức, có thái độ hành hung, đe dọa cán bộ y tế, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của bệnh viện,...

 

 

Đồng chí Huỳnh Giới - Bí thư đảng ủy trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ BVĐK tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. 

         Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cuả Đảng ủy và các chi ủy; Tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; không ngừng nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII ngày 20/10/2016 và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của Bộ Y tế. Tiếp tục đầu tư để BVĐK tỉnh Quảng Ngãi để xứng tầm với BV hạng I, phát triển ngày càng vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Thái Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ BVĐK tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 

         Đại hội cũng đã lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trập - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí mong muốn Đảng bộ bệnh viện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ và thực hiện tốt 12 điều y đức; Phát huy tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên và làm tốt việc nêu gương của các cán bộ chủ chốt; Kiện toàn bộ máy tổ chức của các chi bộ phù hợp với mô hình hoạt động của bệnh viện; Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng; Nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trập - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

         Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe 4 báo cáo tham luận và những ý kiến đóng góp của các chi bộ, đảng viên về hoạt động của BCH Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. 

 Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BVĐK tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; đồng chí Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bệnh viện. 

 

  BCH Đảng bộ BVĐK tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhận hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Văn Trập - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh 

          Sau gần 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ BVĐK tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của BVĐK tỉnh Quảng Ngãi trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân./.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

 

 

 

 

Phòng Công tác xã hội

Thông báo

Tin xem nhiều

Video nhúng

Video

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
590.559
Đang trực tuyến:
48

Chỉ đường


Fanpage Facebook

Hình ảnh hoạt động