02553827899

(Đăng lúc: 21/10/2018 03:47:32 PM)
Kỹ thuật cố định tạm thời gãy kín xương cánh tay, xương đùi, cẳng chân bằng nệp gỗ