0967701313 - 

(Đăng lúc: 14/01/2022 09:26:46 PM)
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ BỆNH LÝ TIM MẠCH
Chiều ngày 14 tháng 01 năm 2022, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên môn về bệnh lý Tim mạch.

       Chiều ngày 14 tháng 01 năm 2022, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên môn về bệnh lý Tim mạch.