02553827899

(Đăng lúc: 14/11/2018 04:26:33 PM)
Qui trình khám bệnh ngoại trú

Bước 1: Tiếp đón người bệnh

      1.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          - Lấy số thứ tự để làm thủ tục khám bệnh.

          - Xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

          - Nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại buồng khám.

          - Trường hợp trái tuyến hoặc khám chữa bệnh theo yêu cầu thì tạm ứng tiền.

      1.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          - Bố trí các quầy để tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.

          - Nhập thông tin của người bệnh vào máy vi tính, xác định buồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh và phát số thứ tự khám.

          - Giữ thẻ BHYT

          - Thu tiền tạm ứng đối với trường hợp trái tuyến hoặc khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán

     2.1. Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị:

          2.1.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          - Chờ khám theo số thứ tự đã được in trên phiếu khám (trừ 04 đối tượng ưu tiên).

          - Vào khám khi được thông báo.

          2.1.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          - Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

          - Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

          - Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị.

          - Kê đơn, in đơn thuốc, hướng dẫn người bệnh đến phòng thanh toán BHYT và nhận thuốc.

          - Nếu người bệnh phải nhập viện: hướng dẫn các thủ tục theo quy định.

     2.2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị:

          2.2.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          - Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

          - Vào khám khi được thông báo.

          - Nhận phiếu chỉ định từ bác sĩ khám.

          - Đến nơi lấy mẫu xét nghiệm,chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng để nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

          - Phối hợp với kỹ thuật viên chuyên khoa để lấy mẫu xét nghiệm. chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

          - Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. quay về buồng khám bệnh, chờ đến lượt.      

          - Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả BHYT.

          2.2.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          a. Tại buồng khám bệnh:

          - Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

          - Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định cận lâm sàng.

          - Hướng dẫn người bệnh đến địa điểm làm cận lâm sàng.

          b. Tại nơi lấy mẫu xét nghiệm:

          - Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

          - Hướng dẫn người bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.

          - Thực hiện xét nghiệm.

          - Trả kết quả cho người bệnh.

          c. Tại nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng:

          - Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

          - Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

          - Trả kết quả, kèm phim/ảnh (nếu có) cho người bệnh.

Bước 3: Thanh toán viện phí

     3.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          3.1.1. Người bệnh có thẻ BHYT:

          - Nộp phiếu thanh toán BHYT.

          - Ngồi ghế chờ đến lượt thanh toán.

          - Nộp tiền cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.

          3.1.2. Người bệnh không có thẻ BHYT:

          - Nộp viện phí theo quy định.

     3.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          - Kiểm tra nội dung thông tin BHYT của người bệnh, ký xác nhận.

          - Thu tiền thanh toán.

 Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

     4.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          - Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.

          - Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

          - Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận

     4.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          - Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

          -Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

 

 

Thông báo

Tin xem nhiều

Video nhúng

Video

Thống kê truy cập

Lượt truy cập:
631.067
Đang trực tuyến:
20

Chỉ đường


Fanpage Facebook

Hình ảnh hoạt động