0/2
175.jpg
Hội thảo trực tuyến với Bệnh viện Bạch Mai, chuyên đề "Quản lý điều trị triệu chứng đường tiểu dưới lấy bệnh nhân làm trung tâm"
1/2
176.jpg
Hội thảo trực tuyến với Bệnh viện Bạch Mai, chuyên đề "Quản lý điều trị triệu chứng đường tiểu dưới lấy bệnh nhân làm trung tâm"