0967701313 - 

(Đăng lúc: 17/02/2022 10:12:29 AM)
PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

1. Tên phòng: Vật tư – Thiết bị y tế

            2. Địa chỉ: Tầng 2 - Khu nhà C - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

            3.Tổ chức nhân sự: 

            - Trưởng phòng: Kỹ sư Nguyễn Ngọc Anh

            - Phó Trưởng phòng: Dược sỹ Trần Đức Nữ Hồng Oanh  

            - Dược sĩ đại học: 02 

            - Dược sĩ cao đẳng: 07 

            - Cử nhân kế toán: 01

            - Kỹ sư: 03.

            - Nhân viên kỹ thuật: 05

            4. Chức năng, nhiệm vụ:                             

            4. 1. Công tác trang thiết bị y tế:

            - Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch nhu cầu mua sắm tập trung, mua sắm ngoài danh mục mua sắm tập trung của UBDN tỉnh, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị y tế kịp thời.

- Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy móc theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ, lý lịch máy.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị y trong bệnh viện trình Giám đốc.

- Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng có hiệu quả.

- Quản lý vận hành, sửa chữa các hệ thống: Khí y tế, hệ thống xử lý nước thải.,…

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ và trang thiết bị máy móc chuyên dụng, thông dụng theo quy định;

4. 2. Công tác Vật tư y tế, hóa chất:

- Hàng năm, trên cơ sở số lượng tồn kho, nhu cầu sử dụng và dự trù của các khoa, phòng để lập kế hoạch nhu cầu mua sắm tập trung, mua sắm ngoài danh mục mua sắm tập trung tổ chức thực hiện và tiếp nhận nhằm đảm bảo vật tư, hoá chất trong phạm vi được phân công phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện;

- Tổ chức phân phối, cung ứng kịp thời vật tư, hoá chất cho các khoa, phòng theo đúng quy định;

- Tổ chức bảo quản, quản lý kho, vật tư, hoá chất theo đúng chế độ quy định; đề xuất biện pháp giải quyết những vật tư, hoá chất ứ đọng, tồn kho, giảm chất lượng và quá hạn;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ theo quy định;

- Định kỳ kiểm kê, sắp xếp và thường xuyên làm vệ sinh kho tàng. Tuyệt đối không cho người ngoài vào kho khi chưa được sự đồng ý của Trưởng phòng;

- Mua sắm và cung ứng kịp thời các vật tư, dung môi và hoá chất khi có yêu cầu đột xuất của các khoa chuyên môn.

4. 3. Nhiệm vụ khác:

- Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị của phòng; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Nội quy của cơ quan;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng VT-TBYT.

              - Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật

              5. Các hoạt động đang tiến hành:

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị y tế kịp thời.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế.

- Quản lý vận hành, sửa chữa các hệ thống: Khí y tế, hệ thống xử lý nước thải..

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ và trang thiết bị máy móc chuyên dụng, thông dụng theo quy định;

- Lập kế hoạch nhu cầu mua sắm tập trung, mua sắm ngoài danh mục mua sắm tập trung tổ chức thực hiện và tiếp nhận nhằm đảm bảo vật tư, hoá chất trong phạm vi được phân công phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện;

- Tổ chức phân phối, cung ứng kịp thời vật tư, hoá chất cho các khoa, phòng theo đúng quy định;

- Tổ chức bảo quản, quản lý kho, vật tư, hoá chất theo đúng chế độ quy định; đề xuất biện pháp giải quyết những vật tư, hoá chất ứ đọng, tồn kho, giảm chất lượng và quá hạn;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ theo quy định;

- Định kỳ kiểm kê, sắp xếp và thường xuyên làm vệ sinh kho.  

            - Mua sắm và cung ứng kịp thời các vật tư, dung môi và hoá chất khi có yêu cầu đột xuất của các khoa chuyên môn.

Tin xem nhiều

Video

Chỉ đường


Hình ảnh hoạt động

Fanpage Facebook

Thăm dò ý kiến

Ông (Bà) có hài lòng sau khi đăng ký khám bệnh không?
Có, tôi hài lòng.
Không được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
Thủ tục rườm rà, phức tạp
Không hài lòng về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế.
Ý kiến khác