0967701313 - 

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin xin liên hệ:

Bệnh viện đa Khoa tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
Email: bvdkqn-syt@quangngai.gov.vn; Tel: 055 3823 070.

 

 

Góc phản hồi Danh sách phản hồi

Họ và tên/Name(*):
Thư điện tử/Email(*):
Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Tel:
Tiêu đề/Title(*):
Nội dung/Content(*):
Nội dung hỏi đáp này là đúng/ This is not spam(*) :
(Các thông tin chứa dấu (*) là bắt buộc nhập)