0967701313 - 

(Đăng lúc: 17/08/2022 05:59:56 PM)
Quyết định điều chỉnh mức giá dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu của người bệnh từ Bệnh viện đa khoa tỉnh đến các huyện trong tỉnh, ngoài tỉnh Quảng Ngãi