0967701313 - 

(Đăng lúc: 24/03/2021 02:11:26 PM)
Qui trình khám bệnh ngoại trú

Bước 1: Tiếp đón người bệnh

      1.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          - Lấy số thứ tự để làm thủ tục khám bệnh.

          - Xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.

          - Nhận phiếu khám bệnh và số thứ tự tại buồng khám.

          - Trường hợp trái tuyến hoặc khám chữa bệnh theo yêu cầu thì tạm ứng tiền.

      1.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          - Bố trí các quầy để tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan.

          - Nhập thông tin của người bệnh vào máy vi tính, xác định buồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh và phát số thứ tự khám.

          - Giữ thẻ BHYT

          - Thu tiền tạm ứng đối với trường hợp trái tuyến hoặc khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Bước 2: Khám lâm sàng và chẩn đoán

     2.1. Khám lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị:

          2.1.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          - Chờ khám theo số thứ tự đã được in trên phiếu khám (trừ 04 đối tượng ưu tiên).

          - Vào khám khi được thông báo.

          2.1.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          - Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

          - Bố trí buồng khám lâm sàng, chuyên khoa.

          - Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị.

          - Kê đơn, in đơn thuốc, hướng dẫn người bệnh đến phòng thanh toán BHYT và nhận thuốc.

          - Nếu người bệnh phải nhập viện: hướng dẫn các thủ tục theo quy định.

     2.2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị:

          2.2.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          - Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

          - Vào khám khi được thông báo.

          - Nhận phiếu chỉ định từ bác sĩ khám.

          - Đến nơi lấy mẫu xét nghiệm,chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng để nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

          - Phối hợp với kỹ thuật viên chuyên khoa để lấy mẫu xét nghiệm. chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

          - Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. quay về buồng khám bệnh, chờ đến lượt.      

          - Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả BHYT.

          2.2.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          a. Tại buồng khám bệnh:

          - Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

          - Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định cận lâm sàng.

          - Hướng dẫn người bệnh đến địa điểm làm cận lâm sàng.

          b. Tại nơi lấy mẫu xét nghiệm:

          - Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

          - Hướng dẫn người bệnh và lấy mẫu xét nghiệm.

          - Thực hiện xét nghiệm.

          - Trả kết quả cho người bệnh.

          c. Tại nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng:

          - Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

          - Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

          - Trả kết quả, kèm phim/ảnh (nếu có) cho người bệnh.

Bước 3: Thanh toán viện phí

     3.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          3.1.1. Người bệnh có thẻ BHYT:

          - Nộp phiếu thanh toán BHYT.

          - Ngồi ghế chờ đến lượt thanh toán.

          - Nộp tiền cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.

          3.1.2. Người bệnh không có thẻ BHYT:

          - Nộp viện phí theo quy định.

     3.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          - Kiểm tra nội dung thông tin BHYT của người bệnh, ký xác nhận.

          - Thu tiền thanh toán.

 Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

     4.1. Trách nhiệm của người bệnh:

          - Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.

          - Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

          - Nhận đơn thuốc, thuốc và ký nhận

     4.2. Trách nhiệm của bệnh viện:

          - Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

          -Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp.

 

 

Tin xem nhiều

Video

Chỉ đường


Hình ảnh hoạt động

Fanpage Facebook

Thăm dò ý kiến

Ông (Bà) có hài lòng sau khi đăng ký khám bệnh không?
Có, tôi hài lòng.
Không được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
Thủ tục rườm rà, phức tạp
Không hài lòng về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế.
Ý kiến khác