0967701313 - 

(Đăng lúc: 01/04/2021 04:43:24 PM)
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

1. Tên phòng: Tổ chức cán bộ (Personnel Department)

2. Liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng G, Khu C, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3822277. 

3. Lịch sử phát triển:

Sau ngày giải phóng đất nước thống nhất, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiền thân là bệnh xá X50 đóng tại huyện Ba Tơ và chính thức được ký Quyết định số: 197/TT ngày 01/9/1974 của UBNDCM tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;Năm 1975 Bệnh viện được sát nhập với Bệnh viện Quảng Ngãi ở phía Đông thành Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có trụ sở làm việc tại 184 Đại lộ Hùng Vương, trong cơ cấu tổ chức của bệnh viện có phòng Tổ chức cán bộ. Tên “Phòng Tổ chức cán bộ” luôn không thay đổi và gắn liền với quá trình trưởng thành và phát triển của bệnh viện từ năm đó cho đến nay.

4. Tổ chức nhân sự phòng:

4.1 Lãnh đạo tiền nhiệm:

Trưởng phòng tiền nhiệm: Ông Nguyễn Đạt (1974- 1981); Ông Trần Thanh Mai (1982 – 2002); Bà Phạm Thị Lý (2002 – 2010) .

4.2 Số lượng cán bộ trong phòng:

Hiện nay, phòng Tổ chức cán bộ có 12 cán bộ, trong đó có 1 Bác sĩ Chuyên khoa cấp II, 03 kỹ sư;  05 cử nhân, 03 Cao đẳng.

- Trưởng phòng: ThS.BSCKII Lê Văn Trị;

- Phó Trưởng phòng: Cử nhân Châu Thị Huệ

Phòng Tổ chức cán bộ gồm 3 bộ phận chính: công tác tổ chức cán bộ: 04 người, thường trực văn phòng Đảng ủy: 01 người, Tổ Công nghệ thông tin: 06 người.

5. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu Giám đốc trong việc quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Công tác tổ chức cán bộ: thành lập, kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của bệnh viện, ban hành nội qui, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện; quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiễm, điều động, tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giải quyết chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội cho người lao động).

Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật: Tổ chức công tác thi đua khen thưởng, tham mưu cho giám đốc về các hình thức thi đua khen thưởng và làm thủ tục đề nghị khen thưởng các cấp. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kỷ luật đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong bệnh viện.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan công an,... để phối hợp công tác trong những công việc có liên quan.

Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, An toàn lao động, vệ sinh lao động; Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

          6. Thành tựu:

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những thành tựu đã đạt được như: phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu cho giám đốc bệnh viện thành lập mới các khoa, phòng trực thuộc, cũng như cử đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế đi học sau đại học để đáp ứng tiêu chuẩn của bệnh viện hạng I.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ đã tạo sự đoàn kết, vững mạnh đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

Việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ, viên chức, người lao động luôn kịp thời, đúng quy định của pháp luật và quy chế của bệnh viện.  

Để động viên khen thưởng kịp thời thành tích của các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng bệnh viện Sở Y tế, UBND tỉnh, Chính phủ và Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Với bề dày truyền thống, phòng Tổ chức cán bộ đã đạt được các hình thức khen thưởng sau:

- Kể từ khi được thành lập đến nay phòng TCCB liên tục được Sở Y tế tặng nhiều Giấy khen;

- Phòng được nhiều lần được UBND tỉnh tặng Tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ y tế.

7. Định hướng phát triển:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

- Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự.

- Xây dựng hoàn chỉnh bộ quy trình thực hiện các công việc của phòng nhằm cải cách thủ tục hành chính tiến tới quản lý công việc theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng (ISO).

 

 

 

Tin xem nhiều

Video

Chỉ đường


Hình ảnh hoạt động

Fanpage Facebook

Thăm dò ý kiến

Ông (Bà) có hài lòng sau khi đăng ký khám bệnh không?
Có, tôi hài lòng.
Không được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
Thủ tục rườm rà, phức tạp
Không hài lòng về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế.
Ý kiến khác