0967701313 - 

(Đăng lúc: 18/03/2021 09:05:24 AM)
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 

1. Tên phòng: Quản lý chất lượng bệnh viện 

2. Liên hệ: Tầng G - Khu nhà C - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

3.Tổ chức nhân sự: 

- Trưởng phòng: Cử nhân Điều dưỡng.Trần Đại Nghĩa

- Phó Trưởng phòng: Cử nhân QLBV  Phan Thị Hà lam  

- Dược sĩ cao đẳng: 01 

- Cử nhân điều dưỡng: 01 

- Cử nhân Quản trị kinh doanh: 01

- Cao đẳng điều dưỡng: 01

4. Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Quản lý chất lượng có trách nhiệm phối hợp với các khoa, phòng đơn vị trong bệnh viện thực hiện nhiệm vụ được giao; là đơn vị đầu mối triển khai tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng; 

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm: phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;  

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

- Triển khai hoặc phối hợp với các phòng chức năng  tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận

- Phối hợp với các phòng chức năng liên quan trong việc đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; 

- Phối hợp với phòng Điều dưỡng và phòng Kế hoạch tổng hợp xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

5. Các hoạt động đang tiến hành:

- Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện.

- Tham gia đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện hàng quý.

- Phối hợp với các khoa phòng kiểm tra các hoạt động về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh triển khai thực hiện tại bệnh viện.

- Thực hiện khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế theo định kỳ

- Phối hợp với phòng Công tác xã hội thực hiện khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú theo định kỳ.

- Hỗ trợ các khoa phòng xây dựng chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện.

- Tiếp nhận báo cáo sự cố từ khoa, phòng và nhân viên y tế, báo cáo đến Ban quản lý sự cố

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng về quản lý chất lượng cho thành viên mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện.  

 

Tin xem nhiều

Video

Chỉ đường


Hình ảnh hoạt động

Fanpage Facebook

Thăm dò ý kiến

Ông (Bà) có hài lòng sau khi đăng ký khám bệnh không?
Có, tôi hài lòng.
Không được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
Thủ tục rườm rà, phức tạp
Không hài lòng về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế.
Ý kiến khác