0967701313 - 

CÁC CHUYÊN KHOA

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN

THƯ CẢM ƠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

 Trước tiên, thay mặt Lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), tôi xin gửi tới các Quý cơ quan lời chào trân trọng nhất. Như các Quý cơ quan đã biết, ngày 10/3/2020, ngay khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin về việc có mặt của bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 31 tr&...

GÓC ẢNH ĐẸP